Bildtolkning

Lever du ditt liv fullt ut eller finns det rädslor, blockeringar och andra saker som hindrar dig från att leva det liv du önskar?

Bildtolkning är ett utmärkt sätt att lära känna sig själv. Genom bilderna får vi tillgång till det undermedvetna och kan på så sätt lättare se orsaker till de eventuella problem som finns i livet. 


Bildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i Sverige. Den finns ännu inte i gängse konst- och bildterapiutbildningar. Att tolka en bild handlar om att plocka isär den och analysera den in i minsta detalj ur olika synvinklar och från olika läror symboliskt försöka förstå vad varje liten detalj kan stå för. Detta görs i en dialog med klienten där klienten själv styr det fortsatta arbetet. Bilden plockas sedan ihop till en helhet igen och betraktas även ur ett helhetsperspektiv.
Varje bild bearbetas tillsammans med tidigare och senare gjorda bilder. De sätts också in i ett större sammanhang t ex hur den här personen lever, känslor, funderingar, värderingar, längtan, önskningar och mål. Klienten får hjälp att se sig själv såsom i en spegel och därifrån inspirera sig själv att göra egna positiva förändringar.


Det är inte alltid man behöver gå in och tolka allting. Ibland är en känsla väldigt stark och då kan det även vara bra att bara måla ut den. Jag använder mig ofta av stora papper och olika typer av färg beroende på vad klienten känner för att måla med. 


Hur funkar det 

Inför första träffen målar du följande 7st bilder hemma 

-en båtbild

- ett träd

-ett hus 

-en blomma

-en valfri bild

-en bild på din ursprungsfamiljen 

-en bild på nuvarande familj

Detta är bildsviten. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga på varje bild men 10min kan räcka. Alla färger ska finnas tillgängliga när du målar men du behöver inte använda alla. Välj det målarmaterial som du känner dig bekväm med t.ex  tusch, färgpennor, akvarell, vattenfärger eller kritor.

Har du svårt att komma igång så går det bra att måla hos mig.  Alla kan måla och bildtolkning handlar inte om att måla så fint som möjligt.

Vi tittar på bilderna tillsammans och genom samtal kommer vi överens om hur vi kan gå vidare. Varje bild plockas isär och tolkas utifrån b.la färger och symboler. Stort fokus ligger på att lyfta fram dina drömmar och hur vi kan nå dit. Du väljer själv om du vill komma en gång eller om du vill fortsätta med bildprocessen. 


Kostnad

Bildtolkningssession: 1,5h/ 700kr

Prova på: 40min/450kr

Vill du prova på bildtolkning för att se om det är någonting som passar dig och även få mer information kring hur jag jobbar så är du välkommen att boka 40min. Då får du ett par bilder ifrån bildsviten tolkade. 


Distanstolkning skriftligt:  900 kr

Skriftlig tolkning av en hel bildsvit (inkl frågor) – 7 bilder. Bilderna skickas med e-post alternativt med vanlig post för tolkning. Distanstolkningen inkluderar uträkning och tolkning av livsväg och personligt år om du lämnar födelseuppgifter. Uppföljning av tolkningen sker via telefon eller e-post beroende på vad Du väljer.

Vill du sedan gå vidare med bilderna utifrån samtal kring dem så kommer vi överens om pris. 

Distanstolkning skriftligt en bild:  200 kr