Bildtolkning - vad jag upplevt

År 2007 påbörjade jag min utbildning till bildtolkare men då det kom det in andra saker i livet så fullföljde jag aldrig utbildningen. 2016 tog jag äntligen steget att gå hela utbildningen vilket är något av det bästa jag gjort. 

När man går bildtolkningsutbildningen handlar första halvåret främst om att arbeta med sig själv. Detta för att kunna förstå den process klienterna har framför sig när man börjar jobba som bildtolkare. Första halvåret var tufft men roligt. Det är så mycket som kommer fram i bilderna och man får en djupare förståelse för utmaningar och problem man kan tänkas ha i livet. Det är lättare att förstå hur man har hamnat i olika situationer och man kan hitta roten till det som hindrar framgång i livet. 

Inom bildtolkning använder vi oss också av numerologi. Vi tittar på din livsväg och ditt personliga år (om intresse finns) för att få en så bra bild som möjligt av vad du befinner dig just nu.

Vad kan man då få hjälp med genom bildtolkning?
Alla har vi olika bakgrund och "bagage" som vi bär med oss. Jag jobbade t.ex med en ung kvinna som hade mist en nära anhörig ett år innan vi började ses. För henne var det väldigt smärtsamt att måla personen hon mist. Det väckte känslor som hon inte hade orkat titta på tidigare. Denna kvinnan fick sitta och måla ut sorgen på ett stort papper. Det blev flera papper med bara svart tjock färg. Även ilska dök upp som hon fick måla ut. Vi pratade inte så mycket om detta, där behövdes ingen tolkning. Det viktiga var att få ut det som funnits inom henne. När det inte fanns mera mörker fick hon måla nya bilder med färg. Man avslutar aldrig bildtolkningen med en svart bild. Det är viktigt att inte stanna kvar för länge i de jobbiga känslorna. När de är klara är det dags att se hur man kan jobba vidare och titta på klientens styrkor och mål inför framtiden. Sen kanske det dyker upp nya känslor som behöver målas ut senare.

Samma kvinna målade till första sessionen en båt utan varken vatten eller åror. Båten var inte färglagd. Hon såg inte vart hon var påväg i livet. Hon hade varken vatten eller åror vilket kan tolkas som om hon var oförmögen att ta sig fram i livet. Det var precis så hon upplevde det. Efter ett antal gånger såg båten annorlunda ut och kvinnan började titta på vad hon ville få ut av livet. Hon älskade att odla och det blev flera sådana bilder. Hon började mer och mer hitta tillbaka till det som kändes meningsfullt i livet. 

En pojke i tonåren målade litet på små pappren och uteslöt färgen gul. Detta är väldigt intressant vilka färger man använder. Gul står b.la för glädje men den kan även stå för fadersgestalt. Pojken hade ingen kontakt med sin biologiska pappa och var väldigt ledsen över det. Det tog ett tag innan det dök upp gula solar på pappret. Pojken utvecklades mycket under de 11 gånger han gick på bildtolkning hos mig. De tidigare mörka bilderna byttes ut mot mera färg och mot slutet ville han bara måla på stora papper. Han vågade synas mer och ta plats. Han var inte heller lika trött.

Det finns många olika sätt att använda bildtolkning på. Som bildtolkare lyssnar jag in klienten och ser hur djupt det är möjligt att gå.

Inga problem är för små eller för stora när det gäller att få hjälp. Vi hittar ett sätt som passar just dig.